creative commons flickr Gerald Stolk https://flic.kr/p/qKXRU6creative commons granted by Gerard Stoke on flickr

 

Excerpt:

Fully occupied in growing—that’s
the amaryllis
[…]
a Juno, calm in brilliance,
a maiden giantess in modest splendor.
If humans could be
that intensely whole, undistracted, unhurried,
swift from sheer
unswerving impetus! If we could blossom
out of ourselves, giving
nothing imperfect, withholding nothing!

 

Tagalog/ Filipino Translation

Abala ang kabuuan sa paglago—yan
ang amarilis
[…]
isang dyosa, mahinahon sa kanyang ningning,
isang matayog na dalaga sa simpleng kagandahan,
Kung kaya lamang ng tao
ang maging kasing-tindi sa pagkabuo, walang pagkalingat, walang pagmamadali,
mabilis dahil lamang
sa ‘di-matinag na puwersa! Kung kaya lang natin ang bumukadkad
mula sa kaibuturan ng sarili, na ang tanging dulot ay
pagkabusilak, walang pagpipigil!

READ the entire poem Poet.org Teach this poem: The Metier of Blossoming (Denise Levertov)