Tags

, , , ,

 

ImageCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

Lahat ng mga Salita: Oktubre 2013 

ni http://notborninenglish.wordpress.com/

 

Isipan: isang tsiklet na minumuni-muni mo hanggang mawalan na siya ng lasa.

***

 

Pag-ibig: Ang pinakamalalaking katotohanan ay mga tugtog.

Pag-ibig: ang hindi binibigkas ang siyang nakababasag sa sarili.

Pag-ibig: Ang pinakamalulungkot na kapalaran ay mga puntod na.

Pag-ibig: gayunpaman.

 

All The Words: October 2013

by http://notborninenglish.wordpress.com/

 

Thought: a chewing gum you keep in mind as long as it takes to take all flavor out of it.

***

 

Love: the biggest truths are tunes.

Love: the unspoken leaves one broken.

Love: the saddest fates are now graves.

Love: and yet.

 

The full text of the English original can be read here:http://notborninenglish.wordpress.com/2013/11/01/all-the-words-october-2013/