Tags

, , , , , , , , , , ,

Image

photo: http://www.flickr.com/photos/jkadavoor/5552747604/sizes/l/in/faves-95040014@N08/

Dalawang Gamugamo  (hango)

       

       May mga babae        sa kabilang dako ng planetang ito

 

                   ang hindi makakaalam         ng kagandahan

 

       ng lumakad      habang nakasuot ng sutlang saring krespon.      Kundi,

 

lilipas        ang mga araw nila                          na ang likod nila’y nakalapat

 

   para sa parada               ng mga lalaking          maituturing na nilang tiyuhin

 

       sa ibang buhay.  

 

Two Moths (excerpt)

 

      Some girls        on the other side of this planet

 

                   will never know        the loveliness

 

       of   walking      in a crepe silk sari.      Instead,

 

they will spend        their days                          on their backs

 

   for a parade               of   men           who could be       their uncles

 

       in another life.  

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

The full, original poem in English can be read here: http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poem/246686#poem

Read the author’s extended bio here: http://aimeenez.net/extended-bio/