Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Image

Pinapaliwanag ko ang Ilang Mga Bagay 

~ni Pablo Neruda (salin sa Tagalog ni Su Layug mula sa Kastila at Inggles na salin ni Nathaniel Tarn)

At isang umaga ang lahat ng ito ay nasunog
Isang umaga ang mga sigâ
ay lumukso mula sa lupa
lumamon ng mga tao —
at magmula noon, apoy,
pulbura ng bala mula noon,
at magmula noon, dugo.
mga bandidong may mga eroplano at mga moro,
mga bandidong may titulo at mga padrinos,
mga bandidong kakampi ang may-suot-abito, na naghahagis ng biyaya
ang sumugod mula sa langit upang patayin ang mga bata
at ang dugo ng mga bata ay dumaloy sa mga kalsada
na animo’y walang anuman, gaya ng dugo ng mga bata.

 

I’m Explaining a Few Things

~ by Pablo Neruda, translated by Nathaniel Tarn

And one morning all that was burning,
one morning the bonfires
leapt out of the earth
devouring human beings —
and from then on fire,
gunpowder from then on,
and from then on blood.
Bandits with planes and Moors,
bandits with finger-rings and duchesses,
bandits with black friars spattering blessings
came through the sky to kill children
and the blood of children ran through the streets
without fuss, like children’s blood.

Full text of the English translation can be read here: http://www.poemhunter.com/poem/i-m-explaining-a-few-things/
A copy of the original Spanish poem can be read here: http://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-explico-algunas-cosas.htm  

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Advertisements