Tags

, , , , , , ,

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

Pag-aalay (hango)

Ni Susan Stewart

 

Ngunit isang gabi, isang babae

ang naligaw nang nahagip siya

ng dumaraang alon

 

 

ng mga naglalakad at napatingala

sa malayang hungkag

na parihaba

 

 

na ngayo’y nakabitin

sa mga gilid

sa pagitan ng winalis na putik at langit

 

Consecration (excerpt)

By Susan Stewart

 

But one evening a woman                           

loses her way as she’s  

swept into a passing wave

 

 

of commuters and she                  

looks up toward the perfectly  

empty rectangle

 

 

now hanging between

the rutted mud and the sky.  

There along the sides 

 

To read the entire original poem: 

http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poem/24662