Tags

, , , , , , , , , , ,

The dream recurs

In another world, we
Wake
God’s first creatures
Alive
To sudden light.

Pure and slender as dawn
Rising
Our bodies explore
The touch and feel
Of worlds.

No past intrudes
All lifetimes
Merge
To this particle
Of time
Only.

Love speeds us to
Move
Now.
In this garden
God whispers:
Come.

Simula

Umulit ang pangarap

Sa kakaibang daigdig,
Napukaw tayo
Mga unang nilalang ng Diyos
Kumislot
Sa kapagdakang liwanag.

Busilak, kasing-nipis ng liwayway
na bumubuka, sumisilang
Ninanamnam ng ating mga katawan
ang mga mundo.

Walang pinanggalingang kahapon,
Ang lahat ng buhay
Ay nagsasanib
Sa tuldok na ito
Mismo
Ng panahon

Udyok ng pag-ibig
Ang tuminag tayo
Sa paraisong ito
Wika ni Bathala:
Hala.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Advertisements